ស្នើសុំសម្រង់

ទំនាក់ទំនង

ទីក្រុងសៀងហៃ

+0086-021-51698501-088

529 ផ្លូវ Xinyu ស្រុក Songjiang ទីក្រុង Shanghai ប្រទេសចិន

shanghai-06@gkxin.com